ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫ

Қазақстан Республикасының электрондық денсаулық сақтауды дамыту тұжырымдамасы қолданыстағы үлгіні жаңғырту, оны пациенттің қажеттіліктеріне қайта бағдарлау, медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыру мақсатында бекітілген.

МИССИЯ

Барлық қажетті ресурстарды (адами, қаржылық, сараптамалық және т.б.), артефактілерді (архитектуралар, құжаттар және т. б.), жабдықтар мен бағдарламалық құралдарды, заңнамалық және саяси бастамаларды, оқыту іс-шараларын және ҚР Денсаулық сақтаудың жоғарыда көрсетілген көзқарасына қол жеткізуге мүмкіндік беретін басқа да тетіктерді қамтамасыз ету арқылы медициналық қызметтердің сапасын арттыруға және халықтың денсаулығын нығайтуға ықпал ету.

МІНДЕТТЕР

"Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасының бағыттарын және "Қазақстан-2050 Стратегиясынан" денсаулық сақтау үшін негізгі басымдықтарды ескере отырып келтірілген денсаулық сақтау жүйесінің басым қажеттіліктерін талдау негізінде мынадай негізгі міндеттерді тұжырымдауға болады:

 • клиникалық (медициналық) шешімдер қабылдау процесіне жәрдемдесу;
 • медициналық қателерді азайту;
 • медициналық көмек көрсетудің қолжетімділігін арттыру және үздіксіздігін жетілдіру;
 • медициналық қызметтердің сапасын арттыру;
 • қабылданатын саяси, басқарушылық және қаржылық шешімдердің сапасы мен тиімділігін жақсарту;
 • денсаулық сақтау саласындағы үздіксіз кәсіби даму үшін жағдайларды қамтамасыз ету;
 • халықтың өз денсаулығы туралы ақпаратқа және олардың құпиялылығы мәселелерін басқаруға қолжетімділігін арттыру;
 • денсаулық сақтаудағы инвестициялар мен операциялық шығыстардың рентабельділігі мен тиімділігін арттыру.

КӨЗҚАРАСҚА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ

"Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасының бағыттарын және "Қазақстан-2050 Стратегиясынан" Денсаулық сақтау үшін негізгі басымдықтарды ескере отырып келтірілген Денсаулық сақтау жүйесінің басым қажеттіліктерін талдау негізінде мынадай негізгі міндеттерді тұжырымдауға болады:

1-жетістік-ҚРЭДС қатысушылары Е-денсаулық сақтауды дамытуға және жақсартуға тығыз қатысады.

2 жетістік – Денсаулық сақтау саласының қатысушылары ақпараттық жүйелер мен электрондық қызметтер арқылы өздерінің басым бизнес-процестерін автоматтандырылған қолдауға ие болды.

3-жетістік-ҚРЭДС-ның барлық мүдделі тараптар жоғары жылдамдықты және қорғалған деректер желісі арқылы Е-Денсаулық сақтау жүйелері мен медициналық электрондық қызметтерге қол жеткізе алады.

4 жетістік-Денсаулық сақтау саласы қағазсыз технологияларды қолдану арқылы жұмыс істейді.

5-жетістік - Медициналық деректер елдің кез келген жерінен және пациент қызмет алатын кез келген медициналық ұйымнан қол жетімді.

6-жетістік-Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі өзекті және шынайы статистикалық деректер негізінде автоматты түрде есептелген индикаторларға негізделе отырып, басқарушылық және саяси шешімдер қабылдайды.

7-жетістік-Қазақстан Республикасының электрондық денсаулық сақтау кеңістігі барлық аспектілерде интероперабельді және Е-Денсаулық сақтау қатысушыларына сапалы және тиімді медициналық қызметтер көрсетуге мүмкіндік береді.

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

Көптеген қолданыстағы жүйелер қауіпсіздік талаптарына өте жоғары деңгейде сәйкес келеді. Алайда, бұл талаптар үзінді болып табылады және жүйеден жүйеге ауысады. Жүйелердің жақсы қорғалуы стандарттардан гөрі әзірлеушілердің еңбегі болып табылады, өйткені ақпараттық қауіпсіздік (АҚ) туралы бірыңғай көзқарас жоқ. Осыған байланысты ҚР Е-Денсаулық сақтау шеңберінде АҚ талаптары бойынша бірыңғай Регламент әзірленетін болады. Тендерлік құжаттарда осы Регламентке сілтеме жасалады және ол ҚР Е-денсаулық сақтаудың барлық жүйелері үшін міндетті болады. Бұл сапаны жақсартады және АҚ-ны біріктіруге әкеледі. Регламентті әзірлеу кезінде АКТ қауіпсіздігі жөніндегі мамандар да, жеткізушілер де, жүйелерді әзірлеушілер де тартылатын болады.

Бұл регламент мынадай заңнамалық актілердің талаптарын (кем дегенде) ескеретін болады:
 • "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 2009 жылғы 18 қыркүйектегі ҚР Кодексі;
 • "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы"2012 жылғы 6 қаңтардағы ҚР Заңы;
 • "2016 жылға дейінгі ҚР ақпараттық қауіпсіздік тұжырымдамасы туралы" ҚР Президентінің 2011 жылғы 14 қарашадағы № 174 Жарлығы.
Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы үздік халықаралық стандарттарды қабылдау үшін қажетті іс-шаралар өткізілетін болады

Сондай-ақ, бүгінгі күні жоқ, бірақ жүйелердің жұмыс істеуі үшін өмірлік маңызы бар бірқатар басқа ережелер әзірленетін болады:
 • ҚР Е-Денсаулық сақтау шеңберінде электрондық мұрағаттарды басқару регламенті;
 • ҚР Е-Денсаулық сақтау кеңістігінде қолданылатын барлық Ақпараттық жүйелер мен қосымшалар үшін пайдалану регламенттері.